Kafkas Vakfı, Kafkasya ve diasporadaki Kafkasyalıların sosyo-kültürel kimliklerinin korunması ve geliştirilmesi için faaliyetler yürüten, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşudur. Bu amaç doğrultusunda; Kafkas tarihine ışık tutan telif ve tercüme eserler, dosyalar ve raporlar ile Kafkasya’daki gelişmelerin yer aldığı ve diasporadaki Kafkasyalıların sosyal ve kültürel çalışmalarını konu alan periyodikler yayınlar.
Kafkas halklarının yaşattıkları gelenek, müzik ve diğer sanatsal değerlerine sahip çıkar ve demokratik toplumun zenginliği anlamına gelen bu değerlerin geniş halk kesimlerine tanıtılması ve daha canlı olarak yaşatılması için kendi çapında desteklerde ve sosyal etkinliklerde bulunur.
Değişik periyotlarda seçkin ve ilgili insanlardan oluşan topluluklara Kafkasya’nın sosyo-ekonomik, jeo-politik ve stratejik yapısına dönük aydınlatıcı / bilgilendirici konferans, seminer vb. çalışmalar yürütür. Ayrıca ulusal ve uluslararası çapta Kafkasya konulu konferanslara aktif olarak katılır. Değişik radyo ve tv’lerde Kafkasya’daki sorunlara dönük programlar yapar ve katılır.

Oluşturduğu kitaplık ve arşiv ile Kafkasya ile ilgilenen araştırmacılara etkin hizmet sağlar.

Kafkas tarihinin bilimsel yöntemlerle yazımı için başta Türkiye’deki arşivler olmak üzere muhtelif arşivlerden yararlanır. Temin ettiği dokümanları transkribe ederek akademik araştırmalara hazır malzeme haline getirir.

Kafkas Vakfı, ihtiyaca göre değişik Kafkas cumhuriyetlerine insani yardım sağlar, bu yardımları koordine eder. Ayrıca bölge ülkelere savaş nedeniyle göçmek zorunda kalmış sivil halkın temel ihtiyaçlarına cevap verici desteklerde bulunur.
Kafkasya’dan ülkemize eğitim almaya gelen ve ülkemizdeki Kafkasyalı öğrencilere maddi-manevi imkanlar sağlayarak, öğrencilerin eğitim faaliyetlerine katkıda bulunur.
Kafkas Vakfı ayrıca, Kafkasya’nın ve Kafkas halklarının güncel sorunlarının tüm dünya kamuoyuna aktarılması ve onların bilgilendirilmesi amacıyla oluşturduğu ajans birimiyle (Ajans Kafkas) her gün Türkçe, İngilizce, Arapça ve Rusça olarak dört dilde İnternet üzerinden haber yayıncılığı yapar. Ajans, yayınladığı haberleri ilk elden, bağımsız kaynaklardan elde etmektedir.

Kafkas Vakfı, yukarıda kaydedilen hedeflerin yanı sıra Kafkasya’da istikrarın sağlanarak Kafkas Halklarına güvenli bir yaşam ortamı tanınması için Türkiye içi Kafkas STK’ları ve uluslararası resmi teşkilatlar ve uluslar arası STK’lar ile işbirliği içerisinde çalışarak Kafkasya konusunda bilgi, belge ve faaliyet merkezi olma yolunda adımlar atmaktadır.