KAFKAS VAKFI

21 MAYIS 1864 ÇERKES SÜRGÜNÜ VE SOYKIRIMI KONULU KISA FİLM YARIŞMASI

 Düzenleyici Kuruluş ve Tema

 Kafkas Vakfı

21 Mayıs Konulu Kısa Film Yarışması (“Yarışma”) Kafkas Kültür Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (“Kafkas Vakfı”) tarafından düzenlenmektedir.

Yarışmanın teması, “21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı”dır.

İnsanların soykırım, sürgün ve sonrasında yaşadıkları aidiyet problemi deneyimlerini vurgulayan bir temaya odaklanan ve anayurdu Kuzey Kafkasya coğrafyası olan insanların başından geçen olaylarla birlikte öz kimliklerini koruma mücadelesi konularını işleyen kısa film projeleriyle yarışmaya başvuru yapılabilir.

Konusu yönünden Yarışmanın temasına uygun olmadığı değerlendirilen kısa filmler, Katılım Şartlarının tamamını sağlasa dahi, Yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.

Yarışmaya gönüllü katılım sağlanır. Yarışmanın tanıtımı için yapılacak her türlü çalışma umuma yöneliktir, belli bir kişiyi/kişi grubunu hedeflemez.

Kafkas Vakfı, Yarışma koşullarında değişiklik yapma veya Yarışmayı iptal etme hakkına sahiptir. Yarışmacılar Kafkas Vakfına yönelik herhangi bir talep ve iddia öne süremezler.

Katılım Şartları

 1. Yarışmaya katılım ücretsizdir ve herhangi bir yaş sınırlaması yoktur.
 2. Katılım tarihi itibariyle 18(on sekiz) yaşından küçük olan katılımcılar, Kafkas Vakfı tarafından e-posta adreslerine gönderilecek ve yasal temsilcileri tarafından imzalanmış muvafakatnameyi Kafkas Vakfına sunacaklardır. Aksi takdirde, söz konusu katılımcıların kısa filmleri Yarışma kapsamında değerlendirmeye alınmayacaktır.
 3. Yarışmaya ilan edilen tarihten sonra çekilen filmler ile katılım sağlanabilir. Yarışmaya katılacak filmler en erken 2022 tarihinde tamamlanmış olmalı. 2022 öncesi tamamlanan filmler kabul edilmeyecektir.
 4. Bir yarışmacı yarışmaya en fazla iki filmle (ikisi de kısa film veya kısa belgesel yahut biri kısa film biri kısa belgesel olabilir) katılabilir.
 5. Katılımcıların daha önce çekmiş olduğu uzun metraj filmi olmaması gerekmektedir.
 6. Yarışmaya yalnızca gerçek kişiler katılabilir. Yarışmaya başvurular bizzat yapılacaktır. Başkası adına veya tüzel kişiler adına katılım sağlanamaz.
 7. Yarışmaya gönderilen kısa filmlerin daha önce hiçbir yerde gösterilmemiş, yayınlanmamış ve ödül almamış filmler olması gerekmektedir.
 8. Yarışmacının filmde kullanılan tüm görüntülerin, seslerin, müziklerin ve diğer unsurların yasal telif sahibi olması zorunludur. yarışmacı yarışmaya yasal telif sahibi olduğunu muvafakatnameler veya satın alma belgeleri veya faturalar ile belgeler. Herhangi bir telif ihlali yapmadığını kabul ve taahhüt eder.
 9. Katılımcılar, yarışmaya katılım sağladıkları kısa filmlerde kullandıkları 3’üncü kişilere ait eserlere (görüntüler, metinler, müzik vb.) ilişkin ilgili hak sahiplerinden ve kısa filmde rol alan kişilerden kişisel görüntülerin işlenmesi ve yayımlanmasına ilişkin gerekli tüm izinleri ispatlanabilir şekilde önceden aldıklarını ve Kafkas Vakfının talebi halinde ilgili belgeleri ibraz edeceklerini kabul ve taahhüt ederler.
 10. Katılım Koşullarına aykırılıktan ve genel olarak 3’üncü kişilerin haklarını ihlalden dolayı ortaya çıkabilecek ihtilaflardan münhasıran katılımcılar sorumlu olup böyle bir ihtilafın doğması halinde Kafkas Vakfını her türlü talep ve iddiadan beri kılacaklarını kabul ve taahhüt ederler.
 11. Yarışmaya katılım sağlanan kısa film(ler)in 3’üncü kişilerin haklarını ihlal ettiğinin Kafkas Vakfı tarafından tespit edilmesi veya 3’üncü kişilerin bu doğrultuda bir iddia öne sürmeleri halinde, söz konusu iddiaya ilişkin bir hukuki sürecin mevcut olup olmadığına bakılmaksızın, Kafkas Vakfının Katılımcıyı Yarışmadan ihraç etme hakkı saklıdır. Söz konusu tespitin/iddianın Yarışmanın sonuçlanmasından sonra ortaya çıkması ve Katılımcının Yarışmada derece elde etmiş olması halinde, Katılımcı, Yarışmada kazandığı ödülü Kafkas Vakfının ilk talebi halinde derhal, nakden ve defaten Kafkas Vakfına iade edeceğini kabul ve taahhüt eder.
 12. Yarışmaya katılmak isteyenler, kısa filmlerini 12 Mayıs 2024 günü saat 23.59’a kadar gönderebilirler. Bu tarihten sonra gönderilen filmler değerlendirmeye alınmayacaktır.
 13. Filmler, Youtube’a liste dışı olarak yüklenen link ile belirtilen son katılım tarihine kadar [email protected] e-posta adresine ulaştırılmalıdır.
 14. Kısa filmlerin kullanım haklarına ilişkin koşullar Kafkas Vakfı ile Katılımcılar arasındaki ayrı bir sözleşme ile belirlenir. Yarışmaya başvuran katılımcıların, Kafkas Vakfı tarafından e-posta adreslerine iletilen kullanım haklarına ilişkin sözleşmeyi 3(üç) gün içerisinde imzalayarak elektronik ortama aktarılmış imzalı bir kopyasını [email protected] adresine göndermeleri ve talep halinde ıslak imzalı sözleşme aslını Kafkas Vakfına sunmaları gerekmektedir. 

Teknik Şartlar

 1. Yarışmaya katılacak filmlerin süresi roll caption dahil 10 dakikayı geçmemelidir. Herhangi bir alt süre sınırlaması yoktur.
 2. Film(ler) en düşük 1920×1080 en yüksek 4K (3840×2160) çözünürlükte olmalıdır.
 3. Youtube’a yüklenecek olan filmler .mov veya mp4 formatında olmalıdır.
 4. Yarışmaya temaya bağlı kalarak kurmaca, belgesel, deneysel, animasyon vb. türler ile de katılım sağlanabilir.
 5. Filmlerde kullanılacak olan altyazı Verdana font ve 11 punto olmalıdır.
 6. Başvurular Türkçe ya da Türkçe altyazı olacaktır. Türkçe oluşturulacak altyazılar beyaz renkte olmalıdır.
 7. Filmin içinden çözünürlüğü yüksek 5 adet fotoğrafın yukarıda belirtilen mail adresine film ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir.
 8. Yarışmacının kısa biyografisi (en fazla 500 kelime) de başvuru esnasında gönderilmelidir.

Jüri Üyeleri: (Soyadı esas alınarak alfabetik olarak sıralanmıştır)

Sinan Albayrak (Oyuncu),

Burcu Esenç (Yönetmen),

İhsan Kabil (Yazar-Sinema Eleştirmeni),

Tuğba Kozan (Yönetmen),

Hulusi Üstün (Yazar),

Ödüller: Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucu Yarışmada dereceye girecek katılımcılara verilecek ödüller aşağıdaki şekildedir: 

Birincilik Ödülü: 1000 USD

İkincilik Ödülü: 500 USD

Üçüncülük Ödülü: 250 USD

Dördüncü ve Beşinciye mansiyon ödülü verilecektir.

 Söz konusu ödüller, vergiler ve tüm yasal giderler dahil toplam bedeldir.

Sponsorlar: İsa Tuncer, Nihat Süer Ay, Fazıl Murat Güner, Yavuz Kuş, Sezer Kantürk, BİKÖY Ekolojik Yaşam Köyü

21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı ile ilgili kısa bilgi notu için tıklayınız.

Tüm sorular için: [email protected]

Kafkas Vakfı 21 Mayıs Konulu Kısa Film Yarışması (“Yarışma”) Kafkas Kültür Eğitim ve Sosyal Yardım Vakfı (“Kafkas Vakfı”) tarafından düzenlenmektedir. Yarışmanın teması, “21 Mayıs 1864 Büyük Çerkes Sürgünü ve Soykırımı”dır.