Kafkas Vakfı Kütüphanesi

Kafkas Vakfı Kütüphanesi, Kafkas Vakfı’nın kuruluşuyla birlikte, Türkiye’nin, uluslararası ilişkiler, tarih, sosyoloji, dilbilim ve sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarında Kafkasya ve Kafkasya halklarını konu edinen araştırmaları ve edebiyat eserlerini derleyen ilk ihtisas kütüphanesi olarak hizmet vermeye başladı.

O günden bu yana yerli ve yabancı birçok araştırmacıya Kafkasya’nın kapılarını açan kütüphanemiz, bugün de Kafkas dillerindeki eserler alanında en zengin kaynak olma özelliğini koruyor.

Kitap koleksiyonunda online katalog tarama hizmeti vermeye başlayan kütüphanemizin süreli yayınlar bölümü ile arşiv koleksiyonumuzda katalog çalışmaları devam etmektedir.