28 Aralık 2017 Perşembe günü saat 19.00’da Prof. Dr. Ayhan Kaya ile “Türkiye’de Çerkesler” üzerine Fatih’teki vakıf merkezimizde konuşacağız, davetlisiniz…

Ayhan Kaya kimdir?

1968 Aşkale doğumlu Prof. Dr. Ayhan Kaya, 2001’den bu yana Bilgi Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmaktadır. Kaya’nın diasporalar, kimlik, uluslararası göç, etnisite, milliyetçilik, çokkültürcülük, yurttaşlık, ulusaşırı alan konularında ulusal ve uluslararası düzeyde yayınlanmış pek çok makalesi vardır. “Türkiye’de Çerkesler Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı” isimli çalışması 2011 yılında Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıkmıştır.